name
دو بیست پنج!

 

خسته شده ام از این که

دو دهه و اندی است

می زیم

و یک دهه و بالاتر از اندی اش را !

می نویسم

شعر می نویسم

شعر مرا می نویسد و

باز

من او را می نویسم

////

خودنویس پارکر چهل و پنج من

گاهی

جوهر پس می دهد

نگران این هستم

نکند

از این همه عاشقانه گفتن هایم

می گرید . . .

---

وحید محمدیان

backtopage

© تمامی حقوق برای گروه پارکر لطیفی محفوظ است. طراحی شده توسط طراحی سایت داتک